تبلیغات
ووشو ما - تولد تولد تولد چشقم
...


________________________$$$$$$$_______________$$____ 
________________________$$$$$$$$$$___________$$$$$___ 
________________________$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$__ 
_________________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$___ 
__________________________$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__ 
_____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ 
___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ 
_________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____ 
________________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______ 
______________$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$_________ 
_____________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$___________ 
___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$___$$$$___________ 
__________$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$$____$$$_________ 
_________$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$___$$$________ 
_______$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$___$$$_________ 
______$$$_________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$_____ 
__$$$$$$___________________$$$$$$$ I LOVE YOU !!!!!!!!!

 

سلاااااااااااااااااااااااام به همه دوستای گلم خوبیییییییییییییییییین چه خبرا
من خبر دارم خبرای خووووووووووووووووووووووب ...............میدونین چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تولد عشقمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تولد چش قشنگمه؟؟؟؟؟؟؟؟
فرنوش جونم خیلی دوست دارم هوارتا ..................عزیزمی یه معذرت خواهی من بکنم که دوباره نمیتونم عکس بذارم وگرنه واست یه مهمونی میگرفتم چشم دنیا درآد الهی قربونت برم...ادامه مطالب...

.•*..*•.
.•*..*•. .•.
.•*..*•. .•*..*•.
.•*..*•. .•*..*•. .•*
.•*..*•. .•*..*•. .•*..*•.
.•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*
.•*..•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .
.•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .
-´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•.
´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•.
´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.
#############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•.
###############´´###..•*..*•. .•*..*•.
############### ´###..•*..*•. .•*..*•..
´##################.`.•*..*•. .•*..*•.
´´´###############..•*..*•. .•*..*•.
´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•.
´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•.
´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•.
´´´´´´´´´´´###..•*..*•. .•*..*•.•
.•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•.
.•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*.
.•*..*•. .•*..*•. .•*..*•.
.•*.. .*.*•*.*.•*.*
.•*..*•. .•*..*•.
.•*..*•. .•*..
.•*..*•. .

   بازم شادی و بوسه ، گلای سرخ و میخک
                                                       میگن کهنه نمی شه تولدت مبارک

تو این روز طلایی تو اومدی به دنیا
و جود پاکت اومد تو جمع خلوت ما

تو تقویما نوشتیم تو این ماه و تو این روز
از آسمون فرستاد خدا یه ماه زیبا

یه کیک خیلی خوش طعم، با چند تا شمع روشن
یکی به نیت تو یکی از طرف من

الهی که هزارسال همین جشنو بگیریم
به خاطر و جودت به افتخار بودن

تو این روز پر از عشق تو با خنده شکفتی
با یه گریه‌ی ساده به دنیا بله گفتی

ببین تو اسمونا پر از نور و پرندس
تو قلبا پر عشقه، رو لبا پر خندس

تا تو هستی و چشمات بهونه‌است واسه خوندن
همین شعر و ترانه تو دنیای ما زنده‌است

واسه تولد تو باید دنیا رو آورد
ستاره رو سرت ریخت، تو رو تا اسمون برد

تولدت عزیزم پراز ستاره بارون
پر از باد کنک و شوق، پر از اینه و شمعدون

الهی که همیشه واسه تبریک امروز
بیان یه عالم عاشق، بیاد هزار تا مهمون

____________.♥♫♥.____________.♥. *
____________.♥♫♥♫.______-.♥♫♥. *
____________.♥♫♥♫♥._-.♥♫♥♫. *
_____________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. *
______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. *
_.♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥. * . *
______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * ..
___________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * ..
____________.♥♫♥♫♥._-.♫♥♫♥. * . *. * . * ..
____________.♫♥♫♥.______-.♥♫♥. * .* ..
____________.♥♫♥.____________.♥.
_____-:¦:--_____0
______________0__ ___ __-:¦:-
______________0
_____-:¦:-______ $
_____________$$$___-:¦:-
___________$$$_$$$
__________$$$___$$$________
_ __$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$
____$$$_______________$$$
_____$$$______()______$$$_ __-:¦:-
____$$$______$$ $______$$$
___$$$$$$$$$_$$$_$$$$$$$$$
_________$$$_$$$_$$$
___________$$$_$$$ ____-:¦:-
___-:¦:-_______ $$$
______________$___-:¦:-

همیشه به قداست چشمهای تو ایمان دارم چه کسی چشمهای تو را رنگ کرده است

چه وقت دیگر گیتی تواند چون تویی خلق کند؟فرشته ای فقط در قالب یک انسان

فقط ساده می توانم بگویم تولدت مبارک

___¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶

__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶
____________¶¶
_____________¶
____________¶¶
___________¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

این چندمین تولد توست؟

و چندمین انبساط مجدد کائنات؟

این چندمین بارخلقت است؟

و چندمین انفجار سکوت؟

چندمین لبخند آفرینش؟

خورشید را چندمین بار است که میبینی؟

و پروانه ساعتها چندمین بار است که میچرخد؟

و ثانیه چندمین بار است که به احترام تو برمیخیزد؟

چندمین بار است که مجدداً نفس میکشی؟

چندمین دم!؟

چندمین آن!؟

فرنوش جونم که تو چقدر خوشبختی!

و جهان چه پرغوغاست

که بینهایتمین تولد تو را جشن میگیرد . . .

*   *  ★   ★ ♡ *
  ★      ☆ 
 ♡   ★ * ★  *  ☆
★ * ★  *  ☆ 
UILOVYOUIL ****** VEYOU ****** ILOVEYOUILO
OVEYOUIL *********** L *********** OUILOVEY
YOUIL *************** *************** YOUIL
UILO *********************************** VE
EI ************************************* IL
V *************************************** O
O *************************************** L
E *************************************** U
YO ************************************* IL
YOUI *********************************** EY
OVEYO ******************************* LOVEY
OVEYOUIL *************************** ILOVEY
UILOVEYOU *********************** UILOVEYOU
VEYOUILOVEYOU ***************** YOUILOVEYOU
YOUILOVEYOUILOV ************* LOVEYOUILOVEY
UILOVEYOUILOVEYOU ********* LOVEYOUILOVEYOU
LOVEYOUILOVEYOUILOV ***** ILOVEYOUILOVEYOUI
EYOUILOVEYOUILOVEYOU *** YOULOVEYOUILOVEYOU
VEYOUILOVEYOUILOVEYOU * VEYOUILOVEYOUILOVEY

فرنوش جونم من خیلی شرمندت شدم عزیزم کاش زودتر بهم میگفتی حداقل کاری که میتونستم بکنم واست یه کادو بگیرم ولی هنوزم دیر نشده تو بگو چی میخوای من جون میدم...............................عزیزمی خیلی دوست دارم ولی اینجا همه دعوتن ایشاللللللللللللللله به امید خدا هرچی میخواد عمر با عزت بهت بده عزیز دلم

█♥█¤•-----------•¤♥♥۞ ۞ ♥♥¤•-----------•¤
♥♥______$$$$$_______$$$$$______♥♥
♥♥____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$____♥♥
♥♥___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$___♥♥
♥♥___$$$$$$$$$$$♥$$$$$$$$$$$___♥♥
♥♥____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____♥♥
♥♥______$$$$$$$$$$$$$$$$$______♥♥
♥♥________$$$$$$$$$$$$$________♥♥
♥♥__________$$$$$$$$$__________♥♥
♥♥___________$$$$$$$___________♥♥
♥♥____________$$$$$____________♥♥
♥♥_____________$$$_____________♥♥
♥♥______________$______________♥♥
█♥█¤•-----------•¤♥♥۞ ۞ ♥♥¤•-----------•¤
فرنوش جونم آرزوی یه دوست واسه عزیزش خیلی بزرگه منم واست آرزو میکنم به آرزوهات برسی ایشالله کنکور بهترین رشته که دوست داری قبول شی عزیزم ایشالله امسالم مثل همیشه با بهترین نمره ها سال آخر رو تموم کنی دووووووووووووووووووووووست دارم
........♥#########♥
.....♥#############♥
...♥###############♥
..♥#################♥..................♥###♥
..♥##################♥..........♥#########♥
....♥#################♥......♥#############♥
.......♥################♥..♥###############♥
.........♥################♥################♥
...........♥###############################♥
..............♥############################♥
................♥#########################♥
..................♥######################♥
....................♥###################♥
......................♥#################♥
........................♥##############♥
...........................♥###########♥
............................♥#########♥
...............................♥#######♥
.................................♥#####♥
...................................♥###♥
.....................................♥#♥
.......................................♥
........................................♥
........................................♥
........................................♥
.......................................♥
.......................................♥
.....................................♥
.: ............................ :. ♥
................................♥
...........................♥
......................♥
.................♥
............♥
........♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
........................♥
...........................♥
..............................♥
................................♥
..............................♥
و حالا واسه عشقم یه کیک خوشکل خوشمزه دارم حالا همه بیایین وسط عزیزم کیکشو ببرههههههههههههههه
------------------------------()
------------------------------||
-------------------{*~*~*~*~*~*~*}
------------@@@@@@@@@@@@@@@
-------------{~*~*~*~*~*~*~*~*~*~}
-----@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
------{~*~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~}
------{~*~*~*~~ *~~*~~~~*~~*~~*~*}
------{~*~*~*~*~*~ *~*~*~*~*~*~*~*}
-----@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

فرنوش جونم اینم هدیه من به تو فدایییییییییییییییییییییی توووووووووووووووووووووووو مننننننننننننننننننننن
دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دارم هوار تا


________$$$$$$_________$$$$$__$$$$$$
_______$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$
_______$______________$$$$$$$_______$
_______$_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$____________________$$$$$$$$$$
______$_______________________$$$$$$$
______$_________________________$$___$
______$______________________________$
__$$$$$$____________________________$$$$$$
_______$_____$$$_____________$$$______$
____$ $$$_____$_______________$_____$$$$$
_______$____________$$$_____________$
________$$_________________________$
______$$__$_______________________$_$ $
_____$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
__________$______$____$$$$$$$$$
__________$_______$__$$$$$$$$$$$
__________$________$_$$?$$$?$$$
________$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$_____$$____$$$$$$$$$$______ $
______$$_______$$___$__$»?«$$________$
______$_________$$$$$__$$$$$__________$
______$_________$_____$$$$$$__________$
_______$________$____$$$__$$$________

_________?$$??$$$_____$?_____??$
___________$$____?$?_____$_____$$$
____________$_____$$$____?$____?$?
____________$?______?$$__$?____?$$$
_____________$$______$$$__$____?__$
_____________??_______$$$_?$______$
______________??______$$$?$_$$$$_$$
_______________$$$___$?$$____?$$_$$
_________________??$_$???$_______?$
__________________$$?$$?$________$$
___________________$??$___?$$?__$$$
_________________$$?______$$$$$__?$$
________________$$___________$$___$$
_________________$__________$?____?$$
__________________$______$$__$$___$??$
_________________$$$____$$$________???$$
_______________?$?$$_____$$$_$?$_____$?$$
_____________$$$$$$______?$_$?________$$$
_____________$$__$???_ ________________$$$
_____________$$$$$$$___$______________$$
_____________?$$?$$____$$$__________$?$?
______________$$?__?___$$$_________$?$
_________________$??$$$$?$_______$?$$$
____________________?$$$$$$_$$$$$$$$
______________________$$$$$$$$$$$$$$
_________________$?_$???$________$_??
________________$$$____?$________$$_$$
______________$$?$___$?$_________?$__$$
______________$$____$$$$_________??___$$
_____________?$$_____$?$?______$$?$___?$
_____________$$________?$?____$$?_____$$
_____________?$$________$?____$?_____$$
_______$?$$$__$$?$$______$?___$?$__$?$$
__$__$_$$_$$$$$_$??$__$_$$$$___$$$?$$$
__$$_____$$?$_____$___??$$$$___?$$?
_$$$___$$$$______$_____$$?_______??$
_?$____$$$________$$___________?$$?$$$
______?$$_________?$__________$$?__$$$$
?$____$$?_________$$?_________$$$___$$$
_?$__$$$$__________$$________$??____$$$
$$___$$$____________$$______???_____$$$
__?___?$$____ _______??_____$$$_____$$$?
__?$$__$$___________??___$$$?$____$$$$
____?$_$$__________$$$__?$$?_____?$$$
________$$_________??_$$$$$__$$?$$$$$$$
_________$$_______$$$$$??____???$_____$$?$
_______$$$______$$$____????$$_________$__$?
_______$?_______?$_______$$$$$??$$____$?$?

نمیدونم عروسک دوس داری یا نه ولی ببخش منو عزیز دلم

و اینم یه بووووووووووووووووس عشقولی واسه عشقم

$$$$$____________$$$#$#$#$#____________######_
_$$$$$$$________$$$$$$$$########________#######_
__$$$$$$$_____$$$$$$$$$__#########_____#######__
__$$$$$$$____$$$$$$$$______########____#######__
__$$$$$$$__$$$$$$$$$________#########__#######__
____$$$$$_$$$$$$______(¨ `v´¨ )____######_#####____
_____$$$$$$$$__________`-.¸.-`________########___- __
______$$$$$$$$$$$$$__________#############______
____$$$$$$$$$$$$$$$$$______#################____
____$$$$$$$$$$$$___$$$____###___############____
___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$__#####__#############___
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####################___
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__###################____
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____#################_____
________$$$$$$$$$$____________##########________
______$$$$$$$$$$$$$__________#############______

آخرین ویرایش در : شنبه 7 تیر 1393   11:01 ب.ظ

بخش نظرات
Trudy

دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:40 ق.ظ

Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4
year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched
her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
نگار

سه شنبه 10 بهمن 1391 07:54 ب.ظ

سلامم شرمنده دیر اومدم!!تفلدت مبارک عسیسم
پاسخ neda m :
سلام عزیزم خواهش گلم
تولد دوستم بوده ها عزیزم
تارا

یکشنبه 8 بهمن 1391 10:38 ق.ظ

مبارکه مبارک
مبارکه مبارک
گلنوش

جمعه 6 بهمن 1391 01:34 ب.ظ

سلام نداجون اول تولدفرنوش جون مبارک ایشالله صدسال عمرکنه تپلی توچطوری؟؟؟
پاسخ neda m :
تولد چشقم مبارک ایشالله
رامین

پنجشنبه 5 بهمن 1391 06:52 ب.ظ

سلام
بخشید که دیر اومدم
تولدش مبارک
شاد باشید همیشه
پاسخ neda m :
سلام
خواهش مرسی که اومدی
سهیلا

پنجشنبه 5 بهمن 1391 11:29 ق.ظ

سلام ندا جونم تولد دوست جونت مبارک باشه امیدورارم همیشه موفق باشه و به تمام آرزوهاش برسه...
پاسخ neda m :
مرسی عزیزم که اومدی خوشحالم کردی
ایشالله
MOZHDE

چهارشنبه 4 بهمن 1391 07:25 ب.ظ

سسسسسسسسسسسسلام تووووووووووووووووووووووولدش موبارک.......................ااااااااااپم
پاسخ neda m :
سسسسسسسسسلام تووووووووووووووووووووووولدش مبارک
اومدم
sogol

چهارشنبه 4 بهمن 1391 06:16 ب.ظ

نداااااا بدووووو
پاسخ neda m :
سوگی حولم نکن
anna

چهارشنبه 4 بهمن 1391 05:57 ب.ظ

mobarake tafalokesh Ishalla
پاسخ neda m :
مرسی که سر زدی گلم
masoome

چهارشنبه 4 بهمن 1391 02:06 ب.ظ

سلام ندا جونم....خوبی؟
تبریک میگم تولد دوستتو...
فرنوش جون ایشالا 120 سال زنده باشی...
منم اپم ندا...اتفاقا با تولد دوستم
پاسخ neda m :
سلام گلم مرسی اومدی الان میام
avash

چهارشنبه 4 بهمن 1391 11:59 ق.ظ

سلام
ممنون به وبمون سرزدید
باتاخیر تولد رو تبریک عرض میکنم
خوشحال میشیم باز هم به ما سر بزنید.
پاسخ neda m :
سلام مرسی که اومدین
چشم بازم میام
حدیث

چهارشنبه 4 بهمن 1391 09:11 ق.ظ

ایشالله 120 سال زنده بمونه مرسی که منو دعوت کردی راستی کو کیک
پاسخ neda m :
سلام مرسی که اومدی نتونستم شکلک کیک پیدا کنم شرمنده
مهشید

سه شنبه 3 بهمن 1391 09:32 ب.ظ

سلام ندا جون
تولد تولد تولدش مبارک!
ایشالا هر 2تون سلامت و موفق باشین
پاسخ neda m :
مرسی گلم ایشالله تن تو هم سالم باشه
فاطمه

سه شنبه 3 بهمن 1391 09:16 ب.ظ

به به چه کردی ! مبارک باشی
پاسخ neda m :
به به خوش اومدی مرسی
amir

سه شنبه 3 بهمن 1391 08:21 ب.ظ

سلام آبجی ندا قبلا تولدت دوستت رو تبریک گفتم بهت ولی دلم نیومد اینجاهم نگم!!
ایشالله صدوبیست سال کنار هم واسه هم دوستای خوبی باشین
تبریک میگم تولد دوستت رو
پاسخ neda m :
سلام داداش مرسی اومدی همون یه بار کافی بود
ایشالله دوست خوبی واسش باشم
عرفی

سه شنبه 3 بهمن 1391 06:52 ب.ظ

سلام ابجی ندا خوبی تپلم؟
فرنوش خانوم تولدت مبارک. ایشاالله صد سال به این سالها.
راستی قالب قبلی وبت بهتر بود!!!!!!!!
پاسخ neda m :
سلام دوسی خیلی وقت بود نیومدی اینجا میگفتی شتر قربونی میکردم قالب قبلی رو میزنم اما به موقع الان بخاطر فرنوس عوضش کردم
تفلدشه دیگه
parisa

سه شنبه 3 بهمن 1391 03:59 ب.ظ

سلام ندا جون خوبی عزیزم؟؟؟
توللللللللللللللللللللللللللللللد فرنوش جون هم مبارک ایشالله 120 ساله بشه..
ندیدم دقیق اما فکر کنم منو لینک نکرده بودی حالا بازم خودت ببین اگه نکردی لفطاااااااااااااااااا بکن
parisa

سه شنبه 3 بهمن 1391 03:59 ب.ظ

سلام ندا جون خوبی عزیزم؟؟؟
توللللللللللللللللللللللللللللللد فرنوش جون هم مبارک ایشالله 120 ساله بشه..
ندیدم دقیق اما فکر کنم منو لینک نکرده بودی حالا بازم خودت ببین اگه نکردی لفطاااااااااااااااااا بکن
پاسخ neda m :
نه گلم من شما رو لینک کردم
بالای بهترین والیبالیست دنیا سعید هست
مرسی که اومدی
maryam

سه شنبه 3 بهمن 1391 03:10 ب.ظ

سلام ندا جوونم!!تولدش مبارکـــ عزیزم...ایشالا همیشه موفق باشــه!!
ممنون که خبرم کردی گــــلی!
پاسخ neda m :
مرسی که اومدی
ایشالله
الی جون

سه شنبه 3 بهمن 1391 03:04 ب.ظ

تولد مبارک فرنوش جون ندا جون ممنون که دعوتم کردی
پاسخ neda m :
خواهش گلم مرسی که اومدی
ندا و کریم

سه شنبه 3 بهمن 1391 01:10 ب.ظ

تولدت مبارک فرنوش جان برات بهترین هارو ارزومندم ... ممنون گلکم از اپت(بوس)
پاسخ neda m :
خواهش فدات شم مرسی اومدی
فاطمه

سه شنبه 3 بهمن 1391 10:02 ق.ظ

برررررررررررررررین چنار من اومدم!!!!!تفلد مبارک عسیسم!ای بابا زود تر میگفتین یه کادو خوب میخریدم!ایشالا هیچ کدوم از ارزوهات برت ارزو نمونه!
(وای من چقدر مهربون شدم!!!!)
پاسخ neda m :
عزیزم خوش اومدی
تولدش مبارک
Milad bahadoR

سه شنبه 3 بهمن 1391 09:40 ق.ظ

salam abji joonam,bbakhshid diR kardam

mobaRak Bashe,toro khoda baram DoA kon ye mosh kel kheyli bozoRg baram Pish Oomade,
toro khoda baram DoA kon

felan bedrooD
پاسخ neda m :
سلام آقا میلاد خدا نکنه چه مشکلی
ایشالله زود حل میشه نگران نباش همه ما دعات میکنیم مرسی که اومدی
فرنوش

سه شنبه 3 بهمن 1391 01:57 ق.ظ

مرسی از ندا جونم که به فکرمی.
عسیسم بهترین کادو وجشن تولد عمرمو تو بهم دادی.
دوست دارم بوس.
اوس جعفر

سه شنبه 3 بهمن 1391 12:28 ق.ظ

سلام سلام
اول سلام میکنم ب فرنوش خانوم.تولدش مبارک.چشم قشنگه ندا خانوم عشق ندا خانوم.
بازم بهش تبریک میگم.منتظرم نظرش رو اینجا در مورد این همه ابراز احساسات ندا خانوم ببینم.حداقل ی نظر ندا رو خیلی خوشحال میکنه ها
پاسخ neda m :
آره اوس جعفر مرسی اومدی
خدایی بیاد اینجا عزیزم ببینه خوبه
من کاری نکردم واسه مهربونی های اون کمه
محمد فرزین

دوشنبه 2 بهمن 1391 11:55 ب.ظ

تفلد تفلد تفلدت مبارک مبارک ................
پاسخ neda m :
تفلد تفلد تفلدش مبارک مبارک............
مرسی که اومدی
دریا

دوشنبه 2 بهمن 1391 10:29 ب.ظ

اهنگ وبشووووووووووووووووووووووووو
تولدش مبارک
ههههههههه
پاسخ neda m :
هههههههه
مرسی اومدی دوسی جونم
alireza KT

دوشنبه 2 بهمن 1391 08:53 ب.ظ

واییییییییییییییییی ندا تولد دوستتو به تو و اون تبریک میگم ایشاالله عمرش مث جنتی بشه:))))))))
دنیا رو بی فرنوش نمیخام یه لجظه دنیا بی چشماش یه دروغه محضه:دی
پاسخ neda m :
ههههههههههه دوسی خودمه به کسی نمیدمش
مرسی اومدی
علیرضا

دوشنبه 2 بهمن 1391 08:45 ب.ظ

سلام خوبی مرسی از پست تولد قشنگی بود خوش به حال دوستتون که چنین دوست خوبی داره تولدشونم مبارک باشه
میگم قالب قبلی که خیلی قشنگ بود چرا عوضش کردی
درهر صورت موفق باشی ااپم منم
پاسخ neda m :
مرسی اومدی
بخاطر تولد عزیزم عوضش کردم ایشالله درسش میکنم
مرئه

دوشنبه 2 بهمن 1391 08:45 ب.ظ

بیا وسط!!!
اهااااااااااااااااااااااان.....
واااااااااااااااااای چه باحال بود!!!
تولدات رو دست من زدنااااااااااااااااا!!!
ایشالله دوستی هاتون پایدار و 10000000000باشه!!!!!
امیدوارم موفقیت های پشت سر هم داشته باشه همچنین تو که اینقدر دوسش داری و به یادشی!!!
از طرف من این کادو بهش بده
http://up.clip2ni.com/i/images/9kci57rrbgri29i1czlb.jpg
بااااااااااااااااییییییییییییی
پاسخ neda m :
وایییییییییییییی مرسی حسابی زدی و رقصیدی گلم
مرسی از کادوت حتما فرنوشم خوشش میاد من که حسابی کیف کردم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر